นำใช้สายลม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กองทุนEFUNDSเข้าสู่ประเทศไทย

นำใช้สายลม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กองทุนEfundsเข้าสู่ประเทศไทย

นำใช้สายลม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กองทุนEfundsเข้าสู่ประเทศไทย

Blog Article

ตามข้อมูลที่เผยแพร่ใน "รายงานการลงทุนโลกปี 2020" ที่ออกโดยการประชุมสหประชาชาติวการค้าและการพัฒนา  ในปี 2020 กระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั่วโลก เทียบกับปี 2019จะลดลงประมาณ 40%  ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 20 ปี และจะลดลง 5% ในปี 2021 และจะเริ่มฟื้นฟูจนถึงปี 2022 ที่เปรียบเทียบที่เห็นง่ายคือ การลงทุนของจีนในประเทศตามแนว "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ของจีนยังคงสูง ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2020 บริษัทจีนลงทุน 91.03 พันล้านหยวนในการลงทุนโดยตรงที่ไม่ใช่ทางการเงินใน 57 ประเทศตามเส้นทาง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" เมื่อเทียบกันแล้วเพิ่มขึ้น 32.3%  (เทียบเท่า 13.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกันแล้วเพิ่มขึ้น 29.7%) คิดเป็น 16.5% ของยอดรวมในช่วงเวลาเดียวกัน เพิ่มขึ้น 4.1% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และส่วนใหญ่ลงทุนในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ไทย คาซัคสถาน และสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์และเมียนมาร์ ตามบทความใน “Architecture Weekly” ของดูไบ โครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศในตะวันออกกลาง รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและส่งเสริมเศรษฐกิจที่หลากหลาย


ได้รับผลกระทบจาก "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสามารถเรียกได้ว่าเป็นพุ่งเร็วมาก การประชุมแนวโน้มยุทธศาสตร์ใหญ่ของประเทศไทย กล่าวถึงความต้องการเชื่อมต่อกับ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีน โดยเฉพาะ สมปรารถนา ความเชื่อมโยงโครงการรถไฟระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทยกับโครงการความร่วมมือการรถไฟจีน-ไทย ให้ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านลอจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน แผน “ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก” ของไทยจะผ่านโครงการพัฒนารถไฟจีน-ไทย เชื่อมต่อกับ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ของจีน โครงการรถไฟจีน-ไทยจะเชื่อมกรุงเทพฯ นครราชสีมา หนองคาย เวียดนาม และคุนหมิง ประเทศจีน ประเทศไทยยังให้คำมั่นว่าจะลงทุนในการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ ฮ่องกง และจีนแผ่นดินใหญ่ โดยหวังว่าจะสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบทนี้ กองทุน  Efundsซึ่งเป็นสถาบันการลงทุนของจีนที่มีชื่อเสียง ใช้โอกาสในการลงทุนของโครงการ“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” โดย Efunds DaบริษัทEfundsจัดการกองทุนจำกัดบริษัทเอเชียแปซิฟิกเป็นฐานะผู้ให้บริการร่วมมือกับกระทรวงแรงงานไทยจัดตั้งกองทุนพิเศษในประเทศไทยกองทุนฯ ใช้แนวทางความร่วมมือกับรัฐบาลไทยร่วมลงทุนสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย ทิศทางการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ 5G อินเทอร์เน็ต เมืองอัจฉริยะ และสายอาชีพอื่นๆและสาขาเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเริ่มต้นธุรกิจ โดย กองทุนจะลงทุนในด้านเหล่านี้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแสดงบทบาทเต็มที่ของประเทศไทยในฐานะโหนดสำคัญของโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”


ที่สำคัญแตกต่างจากกองทุนทั่วไปผู้ออกกองทุนนี้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าในบริบทของโรคระบาด สิ่งที่คนไทยต้องการมากกว่านั้นคือโอกาสในการทำงานดังนั้นโครงการจึงรวมการลงทุนและการสรรหาบุคลากรเข้าด้วยกันทุกคนที่เข้าร่วมในการลงทุนในโครงการนี้จะถูกคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัทกองทุนได้รับประโยชน์จากการลงทุนเพียงครั้งเดียวและผลตอบแทนสองอย่างนอกจากนี้ กองทุน EFunds Thailand จะถูกรวมเข้ากับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิจัยและการค้าให้การสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมและด้วยผลคูณของการลงทุน กระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล การดูแลผู้สูงอายุ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ของประเทศไทย ส่งเสริมการจ้างงานหลายแสนคนทางอ้อม มีอุทิศส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คน


เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:https://efunds.vip

การรับสมัครงาน

Report this page